SEKCIA SESTIER
PRACUJÚCICH v NEONATOLÓGII


Úvod
O sekcii
§ týka sa nás
Normatívy
Zápisnica
Dokumentácia
Štandardy
Resuscitácia
Gratulujeme
Fotogaléria
Prezentácie
Zdrav. materiál
Užitočné odkazy
Prihláška

 

Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská lekárska spoločnosť


O sekcii

Na čele sekcie je jej výbor, ktorý sa volí na štvorročné obdobie. Jeho terajšou predsedníčkou je Mgr. Renáta Jančovičová.

V súčasnosti Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii pracuje na jednotnej forme ošetrovateľskej dokumentácie a na vzorových plánoch ošetrovateľskej starostlivosti, zabezpečuje každoročné konferencie pre sestry pracujúce v neonatológii.

Sekcia sa podieľa na vytváraní a formulovaní jednotných ošetrovateľských postupov - štandardov. Rieši problematiku v oblasti inštitucionálneho a neinštitucionálneho vzdelávania, výmenných stáží sestier, rieši pripomienkovanie kompetencií neonatologických sestier, normatív sesterského personálu.

Čo pre zlepšenie našej práce potrebujeme? Viac členov v sekcii sestier pracujúcich v neonatológii, aby viac hláv a rúk pomáhalo presadiť dobré myšlienky. V roku 1998 sme začínali so 79 členmi sekcie. Uvítali by sme, keby ste sa prihlásili k členstvu. Poplatky sú dané prispevkovým poriadkom. A čo by nás ešte vzájomne tešilo? Uverejňovanie poznatkov a pripomienok na našej novovytvorenej webovej stránke.

Vznik tejto našej stránky je novinkou, ktorá má snahu ponúkať v budúcnosti dostupné informácie o veciach, ktoré sa nás týkajú, ktoré nás trápia, o dobrých nápadoch z praxe, o prácach, ktoré napísali neonatologické sestry, o tom, kde a ako zohnať ťažko dostupné pomôcky. Možnosti využitia sú široké. Na stránke budeme pracovať a rozvíjať ju. Všetky návrhy sú vítané. Obracajte sa s dôverou na PhDr. Gabrielu Magyarovú, PhD., ktorá zastrešuje tvorbu stránky.

Dňa 13.11.2015 boli zvolení jednotliví členovia terajšieho výboru Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii do nasledovných funkcií:

Od roku 2003 organizuje Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii pravidelné Celoslovenské odborné konferencie, na ktorých prezentujeme nové poznatky a získané zručnosti doma aj v zahraničí a vymieňame si názory. Celoslovenské konferencie sestier pracujúcich v neonatológii sa už konali: