SEKCIA SESTIER
PRACUJÚCICH v NEONATOLÓGII


Úvod
O sekcii
§ týka sa nás
Normatívy
Zápisnica
Dokumentácia
Štandardy
Resuscitácia
Gratulujeme
Fotogaléria
Prezentácie
Zdrav. materiál
Užitočné odkazy
Prihláška

 

Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská lekárska spoločnosť


Gratulujeme

Purpurove srdce 2015

PhDr. Danka Greškovitsová, im memoriam

Danka pôsobila najskôr ako detská sestra na novorodeneckom oddelení v Košiciach, neskôr na pozícii staničnej sestry JIRS. Od roku 2006 sa zhostila funkcie vedúcej sestry na Klinike neonatológie v detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. Stála pri zriaďovaní klinických ošetrovateľských jednotiek. Organizovala, plánovala, koordinovala prácu oddelenia a to vrátane tvorby špecifických individuálnych ošetrovateľských postupov, z ktorých profitovali najmenší pacienti . Jej pozitívny prístup slúžil nielen po praktickej stránke, ale hlavne ako emocionálna podpora mamičiek dlhodobo hospitalizovaných v nemocniciach so svojimi deťmi. Za svoje pracovné výsledky a aktívnu prácu v RK SaPA Košice I. v rámci Neonatologickej kliniky získala ocenenie „Biele srdce“ v kategórii sestra manažér, ktoré charakterizuje poznanie, starostlivosť a ľudskosť. V osobe Danky odišiel od nás nielen výnimočný človek, manažér a odborník, ale aj citlivá duša s veľkým srdcom.Bronzová medaila SLS 2013

PhDr. Vlasta Baňasová, PhD.
PC - oddelenie neonatologie, FNsP J. A. Reimana PrešovBronzová medaila SLS 2012

diplomovana sestra Agnesa Hikkerová,
Neonatologické oddelenie, UN L. Pasteura KošiceSestra roka 2011

PhDr. Gabriela Magyarová,
Neonatologická klinika, FNsP Nové Zámky
Srdečne gratulujeme našej dlhoročnej kolegyni, vysokoprofesionálnej a charizmatickej neonatologickej sestre, pani Márii Lavothovej, a ďakujeme jej za dlhoročnú príkladnú prácu na poli neonatologického ošetrovateľstva.