SEKCIA SESTIER
PRACUJÚCICH v NEONATOLÓGII


Úvod
O sekcii
§ týka sa nás
Normatívy
Zápisnica
Dokumentácia
Štandardy
Resuscitácia
Gratulujeme
Fotogaléria
Prezentácie
Zdrav. materiál
Užitočné odkazy
Prihláška

 

Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská lekárska spoločnosť


Užitočné odkazy


Slovenská neonatológia

Stránka o neonatológii na Slovensku

Viac informácií na stránke: slovenskaneonatologia.skInštitút pre podporu dojčenia

Inštitút pre podporu dojčenia podporuje a zjednocuje vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v oblasti dojčenia.

V spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou a UNICEF sa aktívne podieľa na procese získavania a udeľovania plakety BFHI. Spolu s European Lactation Consultants Alliance (ELACTA) presadzuje jednotné vzdelávanie zdravotníckych profesionálov, ktoré je v súlade s medzinárodným vzdelávaním laktačných konzultantov (IBCLC) a zodpovedá kritériám pre skúšku IBLCE.

Ako partner Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii SSSaPA a v spolupráci so SACCME umožňuje kontinuálne vzdelávanie v rámci kreditného systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (lekárov, sestier a pôrodných asistentiek) na Slovensku.

Viac informácií na stránke: institutdojcenia.skObčianske združenie Malíček

Občianske združenie Malíček podporuje rodiny s predčasne narodenými deťmi. Poskytuje im informácie, poradenstvo a rôzne formy podpory v zložitej životnej situácii. Spolupracuje tiež s odborníkmi z radov neonatológov, psychológov, detských neurológov, pediatrov a ďalších lekárskych profesií.

Viac informácií na stránke: www.malicek.skObčianske združenie DebRA Slovakia

DebRA SR (Dystrophic Epidermolysis Bullosa Research Association) je určená na podporu rodičov detí s Epidermolysis Bullosa, ktorí sú denne konfrontovaní s problémami pri ošetrovaní kože, pri tejto vzácnej, zatiaľ žiaľ nevyliečiteľnej genetickej chorobe, nazývanej ľudovo aj „choroba motýlích krídel.“ Cieľom združenia je vzájomné vymieňanie si skúseností, komunikácia, ako aj získavanie nových poznatkov pri liečení a ošetrovaní rán. Odbornými garantmi sú Doc. MUDr. T. Danilla, PhD prednosta detskej dermatovenerologickej kliniky DFNsP Bratislava a Doc. MUDr. D. Chovancová CSc., garant za neonatológiu a pediatriu. DebRA SR je zapojená i do medzinárodného združenia DEBRA International, ako jedna zo 40 krajín sveta.
Viac informácií na stránke: www.debra-slovakia.org
Mgr. Ľubica Kaiserová: kaiserova.l@gmail.comDeti so špeciálnymi potrebami

INFODOM poskytuje podporu a rady rodičom detí, so špeciálnymi potrebami.

Čo je jeho cieľom?

  • zostavuje databázu špeciálnych škôl
  • poskytuje informácie o sociálnych výhodách a iných kompenzáciách
  • poskytuje informácie o kompenzačných pomôckach a hračkách
  • zostavuje databázu literatúry z oblasti výchovy, vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami
  • poskytuje priestor pre diskusné fórum
  • vytvára webstránky inak obdarovaných detí

Viac informácií nájdete na stránke: www.radost.sk