SEKCIA SESTIER
PRACUJÚCICH v NEONATOLÓGII


Úvod
O sekcii
§ týka sa nás
Normatívy
Zápisnica
Dokumentácia
Štandardy
Resuscitácia
Gratulujeme
Fotogaléria
Prezentácie
Zdrav. materiál
Užitočné odkazy
Prihláška

 

Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská lekárska spoločnosť


O sekcii

Na čele sekcie je jej výbor, ktorý sa volí na štvorročné obdobie. Jeho terajšou predsedníčkou je Mgr. Katarína Chromčíková, PhD.

V súčasnosti Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii pracuje na jednotnej forme ošetrovateľskej dokumentácie, zabezpečuje každoročné konferencie pre sestry pracujúce v neonatológii a vyjadruje sa k normatívam a ďalším oficálnym dokumentom súvisiacim s ošetrovateľskou starostlivosťou o novorodencov a súvisiacim so sestrami pracujúcimi v neonatológii.

Sekcia sa podieľa na vytváraní a formulovaní jednotných ošetrovateľských postu­pov - štandardov. Rieši problematiku v oblasti inštitucionálneho a neinštitucionálneho vzdelávania, výmenných stáží sestier, rieši pripomienkovanie kompetencií neonatologických sestier, normatív sesterského personálu.

Čo pre zlepšenie našej práce potrebujeme? Viac členov v sekcii sestier pracujúcich v neonatológii, aby viac hláv a rúk pomáhalo presadiť dobré myšlienky. V roku 1998 sme začínali so 79 členmi sekcie. Uvítali by sme, keby ste sa prihlásili k členstvu. Poplatky sú dané prispevkovým poriadkom. A čo by nás ešte vzájomne tešilo? Uverejňovanie poznatkov a pripomienok na našej novovytvorenej webovej stránke.

Naša stránka má snahu ponúkať dostupné informácie o veciach, ktoré sa nás týkajú, ktoré nás trápia, o dobrých nápadoch z praxe, o prácach, ktoré napísali neonatologické sestry, o tom, kde a ako zohnať ťažko dostupné pomôcky. Možnosti využitia sú široké. Na stránke pracujeme a rozvíjame ju podľa vašich požiadaviek. Všetky návrhy sú vítané. Obracajte sa s dôverou na PhDr. Gabrielu Magyarovú, PhD., ktorá zastrešuje tvorbu stránky.

Dňa 6.5.2021 boli zvolení jednotliví členovia terajšieho výboru Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii do nasledovných funkcií:

Predseda:

Mgr. Katarína Chromčíková, PhD.

Podpredseda:

PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.

Vedecký sekretár:

PhDr. Jana Bazárová

Členky výboru:

PhDr. Vlasta Baňasová, PhD.
Mgr. Ľubica Kaiserová

Dozorná rada:

Mgr. Michaela Galková
PhDr. Renáta Černáková

Od roku 2003 organizuje Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii pravidelné Celoslovenské odborné konferencie, na ktorých prezentujeme nové poznatky a získané zručnosti doma aj v zahraničí a vymieňame si názory. Celoslovenské konferencie sestier pracujúcich v neonatológii sa už konali:


Rok

Miesto

Info

1

2003

Košice

2

2004

Martin

3

2005

Prešov

program

4

2006

Bardejov

5

2007

Nové Zámky

program

6

2008

Bratislava

program

7

2009

Banská Bystrica

program

8

2010

Nitra

program

9

2011

Žilina

program

10

2012

Košice

program

11

2013

Trenčín

program

12

2014

Poprad

program

13

2015

Bratislava

program

14

2016

Martin

program

15

2017

Prešov

program

16

2018

Nové Zámky

program

17

2019

Banská Bystrica

program

18

2022

Košice

program

19

2023

Trenčín