SEKCIA SESTIER
PRACUJÚCICH v NEONATOLÓGII


Úvod
O sekcii
§ týka sa nás
Normatívy
Zápisnica
Dokumentácia
Štandardy
Resuscitácia
Gratulujeme
Fotogaléria
Prezentácie
Zdrav. materiál
Užitočné odkazy
Prihláška

 

Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská lekárska spoločnosť


Od roku 1998 pôsobí na Slovensku Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii. Je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti. Jej cieľom je združovať sestry poskytujúce starostlivosť novorodencom, pomáhať im odborne rásť, ale i sledovať a pripomienkovať mnohé rozhodnutia, ktoré sa neonatologických sestier týkajú.


Pozvánka

Fakultná nemocnica Trenčín - Neonatologická klinika

Trenčianska univerzita A. Dubčeka - Fakulta zdravotníctva

Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii pri SSSaPA o.z. SLS

RK SKSaPA

Vás srdečne pozývajú na

XIX. Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v neonatológii
s medzinárodnou účasťou


ktorá sa uskutoční

26.-27. 10. 2023
v Trenčíne

>>> Stiahnuť leták <<<


Dokumentácia k BFHI

Výbor Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii na svojom zasadnutí zhodnotil potrebu spoločnej resp. vzorovej dokumentácie, ktorá pomôže pracoviskám pri plnení cieľov BFHI. Ako prvý krok by sme radi pripravili záznam jednotlivých intervencií, ktoré boli poskytnuté matkám, ktorý umožní zaznamenať jednotlivé kroky od prijatia až do prepustenia matky s novorodencom, ktorý by sa mohol stať podkladom pri priebežnom sebahodnotení plnenia jednotlivých krokov BFHI každého pracoviska.

V zázname by mali byť položky, ktoré budú dôležité pre sebahodnotenie zdravotníckych zariadení, zároveň však poslúži aj zdravotníckym pracovníkom ako zdroj informácií o zručnostiach a podpore u konkrétnej matky a dieťaťa a plánovaní ďalšej starostlivosti.

Ak ste vypracovali takýto záznam, takúto dokumentáciu, alebo ju len pripravujete a chcete pomôcť, aby navrhovaný dokument obsahoval všetky položky, ktoré považujete na vašich pracoviskách za potrebné, prosím, odošlite nám vaše návrhy, aby sme ich mohli do zamýšľaného jednotného záznamu zapracovať. Za vašu spoluprácu veľmi pekne ďakujeme. Vaše návrhy odosielajte mailom na adresu chromcikovakat@gmail.com

Výsledný dokument bude publikovaný na webovej stránke sekcie a tiež by sme ho radi predstavili pri najbližšej konferencii našej sekcie, ktorá má byť venovaná práve desiatim krokom k úspešnému splneniu cieľov BFHI.

Výbor Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii


Inštitút pre podporu dojčenia

Inštitút pre podporu dojčenia podporuje a zjednocuje vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v oblasti dojčenia.

web: institutdojcenia.sk

Slovenská neonatológia

Stránka o neonatológii na Slovensku

web: slovenskaneonatologia.sk