SEKCIA SESTIER
PRACUJÚCICH v NEONATOLÓGII


Úvod
O sekcii
§ týka sa nás
Normatívy
Zápisnica
Dokumentácia
Štandardy
Resuscitácia
Gratulujeme
Fotogaléria
Prezentácie
Zdrav. materiál
Užitočné odkazy
Prihláška

 

Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská lekárska spoločnosť


§ čo sa nás týka


Kalmetizácia novorodencov zrušená

Vyhláška MZ SR č. 544/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. Z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky č. 273/2010 Z. z. od 1. 1. 2012 ruší povinné pravidelné očkovanie novorodencov proti tuberkulóze.Výživa dojčiat a batoliat dojčením

Vestník MZ SR 2009, čiastka 54-55, z 20. novembra 2009, normatívna časť 56 vydáva Odborné usmernenie MZ SR o podpore výživy dojčiat a batoliat dojčením (str. 402 - 405).Vedenie zdravotnej dokumentácie

Vestník MZ SR 2009, čiastka 42-48, z 15. októbra 2009, normatívna časť 47 vydáva Odborné usmernenie MZ SR o vedení zdravotnej dokumentácie (str. 313 - 357).

Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii odporúča využívať ako prepúšťaciu správu dokument vytvorený odbornou spoločnosťou cielene pre novorodencov (prepúšťacia správa).Označovanie novorodencov

Vestník MZ SR 2009, čiastka 42-48, z 15. októbra 2009, normatívna časť 46 vydáva Odborné usmernenie MZ SR o označovaní novorodencov (str. 310 - 312).Skríning cystickej fibrózy

Vestník MZ SR 2008, čiastka 58-60, z 15. decembra 2008, normatívna časť 64 vydáva Odborné usmernenie MZ SR ku skríningu fenylketonúrie, kongenitálnej hypotyreózy, kongenitálnej adrenálnej hyperplázie a cystickej fibrózy novorodencov a zdravotnej starostlivosti o zachytené prípady (str. 449 - 459). Pre jeho využívanie u novorodencov, bol upravený ošetrovateľský štandard č. 153: Odber krvi na skríning fenylketonúrie, kongenitálnej hypotyreózy, kongenitálnej adrenogenitálnej hyperplázie u novorodenca.
(tu je odkaz na tento štandard na našej stránke)Nebaliť naširoko všetkých novorodencov

Vestník MZ SR čiastka 52-53, ročník 56, z 31. októbra 2008, normatívna časť 49 vydáva Odborné usmernenie MZ SR o skríningu, diagnostike a liečbe vývojovej dysplázie bedrového kĺbu u detí (str. 396-397), kde v článku II Diagnostika, odstavec (5) sa uvádza: „Neodporúča sa preventívne široké balenie novorodencov. Indikované je iba v ojedinelých prípadoch v liečebnom algoritme (dozretie typu II.a po 6. týždni veku novorodenca).“ Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.Novinky v kredeizácii novorodencov

Vestník MZ SR čiastka 32 – 51, ročník 56, z 28. októbra 2008, normatívna časť 46 vydáva Metodický pokyn MZ SR pre kredeizáciu novorodencov (str. 383), kde v článku III „Realizácia kredeizácie“ sa uvádza: „Kredeizácia sa vykonáva očnou instiláciou Povidum jodinatum s koncentráciou 2,5%. Povidum jodinatum s koncentráciou 2,5% sa kvapne jednorazovo bezprostredne po pôrode do spojivkového vaku oboch očí každého novorodenca v množstve 1 – 2 kvapky. Na zvýšenie účinnosti a zabránenie preniknutia látky do ostatného organizmu sa odporúča zablokovať slzné cesty na 20 – 30 sekúnd tlakom prstu na oblasť slzníka (vnútorný kútik oka). Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.
Poznámka: Dostupnosť vhodného prípravku na kredeizáciu rieši s MZ SR hlavný odborník pre neonatológiu.Vzdelanie neonatologických sestier

Podľa koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore neonatológia (Vestník MZ SR, ročník 54, čiastka 9 – 16, z 1.3.2006, normatívna časť 26, Číslo: SZS – z08105-1/2006): „Starostlivosť novorodencom poskytuje neonatológ, prípadne pediater s odbornou zdravotníckou praxou v neonatológii a sestra so špecializáciou v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii.
(Nariadenie vlády SR č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády č. 179/2005 Z.z.)